margines

margines
1. Być, znaleźć się na marginesie (czegoś) «przestać się liczyć, stracić na znaczeniu, na wartości, być odsuniętym od czegoś»: Z czasem podzielone wewnętrznie partie komunistyczne znalazły się właściwie na marginesie życia politycznego (...). A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Historia.
2. Zepchnąć kogoś, coś na margines «spowodować, że ktoś stracił lub że coś straciło na znaczeniu, odsunąć kogoś od czegoś»: Jak można, mając 43 lata, dać się zepchnąć na margines! Łazić po domu z kąta w kąt i użalać się nad sobą. WO 03/03/2001.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • margines — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. marginessie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niezapisany lub niezadrukowany brzeg kartki papieru : {{/stl 7}}{{stl 10}}Duży, mały, szeroki, wąski margines. Robić uwagi,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • margines — m IV, D. u, Ms. marginessie; lm M. y «nie zadrukowane miejsce dookoła kolumny tekstu; nie zapisany brzeg kartki papieru, zwykle oddzielony linią brzeg stronicy zeszytu» Szeroki, wąski margines. Marginesy książki, w książce, w zeszycie. Uwagi,… …   Słownik języka polskiego

  • Margines — Les margines ou eaux de végétation sont des effluents issus de l extraction de l huile d olive. Elles sont constituées par l eau contenue dans les cellules de la drupe, les eaux de lavage et celles liée au processus de traitement (qui dans les… …   Wikipédia en Français

  • Margines laterales — išoriniai kraštai statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Margines laterales ryšiai: platesnis terminas – antgerklis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • margines — Plural of margo. [L.] * * * mar·gi·nes (mahrґjĭ nēs) [L.] plural of margo …   Medical dictionary

  • margines — Ludzie stojący najniżej w hierarchii społecznej, zwłaszcza przestępcy Eng. The people of the lowest standing in a society, especially criminals …   Słownik Polskiego slangu

  • Facies et margines — paviršiai ir kraštai statusas T sritis topografinė išorės anatomija atitikmenys: lot. Facies et margines ryšiai: platesnis terminas – topografinė išorės anatomija siauresnis terminas – apatinis paviršius arba kraštas siauresnis terminas –… …   Paukščių anatomijos terminai

  • Eau de végétation — Margines Les margines ou eaux de végétation sont des effluents issus de l extraction de l huile d olive. Elles sont constituées par l eau contenue dans les cellules de la drupe, les eaux de lavage et celles liée au processus de traitement (qui… …   Wikipédia en Français

  • margine — {{hw}}{{margine}}{{/hw}}s. m. 1 La parte estrema di qlco. | Margine della ferita, labbro, orlo | Margine del fiume, sponda | (fig.) Vivere ai margini della società, della legalità, servirsi di espedienti o di mezzi poco leciti; SIN. Contorno,… …   Enciclopedia di italiano

  • Extraction De L'huile D'olive — Traduction à relire Estrazione dell olio d oliva → …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”